بخش سرباز

سفال

بخش سرباز با مساحت بیش از 6هزار کیلومتر مربع وسعت با جمعیتی بالغ بر 98 هزار نفر از شمال به شهرستان مهرستان و از جنوب به شهر پارود و از شرق به بخش آشار و از غرب به شهرستان ایرانشهر و نیکشهر واقع شده است دارای آب وهوای متنوع و دارای پتانسیل های گردشگری،کشاورزی،صنعتی،تجاری فراوان می باشد سرمنشا رودخانه سرباز در بخش سرباز قرار دارددارای 5 دهستان ،سرباز،مینان ،سرکور،کیشگور و نسکند و444پارچه آبادی  می باشد،نقاط گردشگری مختلفی  مانند طبیعت بکر رودخانه،قلعه سرباز ،آتش کده روستای مغ، سنگ نگاره های روستای کجوم ،بافت قدیمیروستای ترند دارد.و صنایع دستی سفال روستای کوهمیتگ و دز ،سوزن دوزی واسیر بافی از دیگر ظزفیتهای بحش سرباز می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰:۵۴

معرفی بخشدار سرباز

بخشدار سرباز

فرامرز دانش

05437312087

شهر سرباز کلات خیابان  امام خمینی روبروی بانک ملی


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰:۵۵