جاذبه های گردشگری شهرستان

 

گاندو (تمساح در برکه های پایین دست سد پیشین