شرح وظایف

1-تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان وپیگیری مصوبات آن.

2-نظارت بر اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در سطح شهرستان.

3-همکاری در تهیه و تدوین گزارشا ت ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان.

4-بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی و...

5-نظارت در توزیع عادلانه اوراق عمومی و کالاهای اساسی و سایر مواردی که از طریق دولت اترائه میگردد.

6-بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گزاری و بهره گیری از استعدادهای موجود در شهرستان.

7-نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.

8-نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه.

9-نظارت و مراقبت در بهبود و امور عمرانی شهرستان و نظارت برحسن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح های عمرانی.

10- اقدام در جهت جلوگیری از پیش آمدهای نامطلوب منطقه ایی و رفع حوائج ضروری اهالی در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان.

11-تشکیل جلسات شورای ترافیک و نظارت و مراقبت بر امور ترافیکی شهرستان و سازماندهی حمل نقل عمومی.

12-هماهنگی و انجام امور مربوط به ایمن سازی  ،بازسازی و کمک های بلا عوض کشاورزی و حوادث مترقبه.

13- تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تامین مواد سوختی شهرستان .

14-نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری.

15-پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و امور عمرانی در سطح شهرستان.

16-پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.

17- نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی ،عمرانی و پشتیبانی.

18- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.


تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۴

اخبار